Newcastle disease (ND)

Ziekte van Newcastle (ND)

Over ND

Newcastle disease (ND) is een zeer besmettelijke pluimveeziekte die wordt veroorzaakt door zeer virulente stammen van het aviaire paramyxovirus type 1 (APMV-1), ook bekend als het Newcastle disease-virus (vNDV).1

vNDV kan een grote verscheidenheid van vogelsoorten besmetten en klinische symptomen veroorzaken, waardoor totale uitroeiing moeilijk is en een enorm economisch gevaar voor het welzijn van pluimvee oplevert. APMV-1 is endemisch in alle landen over de hele wereld en wordt vooral gekenmerkt door zijn variabiliteit in klinische vormen en wordt ook aangeduid onder verschillende namen zoals: pseudo-vogelpest, pseudo-pluimveeplaag of atypische Geflügelpest.2

Hoewel de virusfamilie wereldwijd voorkomt, veroorzaken alleen de zeer virulente (velogene) stammen van APMV-1 de zeer acute en dodelijke "ziekte van Newcastle".

Onder klinische omstandigheden zijn de symptomen vaak niet eenduidig, maar afhankelijk van de pathogeniciteit van de specifieke stam van vNDV kunnen de symptomen omvatten: hoge sterfte, depressie, ademhalingsverschijnselen, zenuwstoornissen en diarree. Bij kippen snakken de vogels naar lucht en komt er helder slijm uit de snavels. Zenuwverschijnselen zijn onder meer spiertrillingen, verkrampte nekken en verlamming van de ledematen. Gewoonlijk begint de ziekte vrij snel, gemiddeld na 5-6 dagen, maar dit kan ook afwijken, afhankelijk van de specifieke virusstam en de plaatselijke omstandigheden.2

ND in zijn hoog pathogene vorm wordt internationaal beschouwd als een epizoötie die gemeld moet worden en uitbraken moeten onmiddellijk gemeld worden aan het OIE.1

Zie producten voor de ziekte van Newcastle (ND) 

Hoe heeft het ND-virus zich in de loop der jaren ontwikkeld?

De eerste officiële uitbraken van ND zijn beschreven in Java, Indonesië, en in Newcastle upon Tyne, Engeland in 1926. ND-virussen zijn geïsoleerd bij een grote verscheidenheid van vogels en de ziekte wordt ook beschouwd als een zoönose, aangezien ook mensen besmet kunnen raken, met conjunctivitis en griepachtige symptomen.3 Er zijn echter geen aanwijzingen voor de verspreiding van ND van mens op mens, noch voor ernstige symptomen van ND bij mensen.1

Naarmate de diagnostische methoden zijn geëvolueerd, zijn ook de manieren om het infectieuze agens te beschrijven geëvolueerd. Eerdere pogingen om verschillende vND-virusstammen van elkaar te onderscheiden waren gebaseerd op de pathogeniciteit van die stammen. De termen "velogeen" (hoge virulentie), "mesogeen" (matige virulentie) en "lentogeen" (milde virulentie) werden in het leven geroepen.4

Tegenwoordig is men het er internationaal over eens dat een beoordeling van het virus bij een eerste isolatie gebaseerd is op de intracerebrale pathogeniciteitstest (ICPI). Maar onder routinebewakingsomstandigheden kan een moleculair-chemische analyse van de oppervlakte-eiwitten van het virus of van zijn genetisch materiaal ook een goede bepaling van veldvirusisolaten opleveren.1

En hoewel lentogene virussen wijdverspreid zijn, zijn de virulente stammen vooral problematisch in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Ook in andere delen van de wereld zijn er sporadische uitbraken, meestal doordat trekkende exotische vogels een gastheerreservoir voor vNDV zijn.

Hoe kunnen koppels tegen ND worden beschermd?

Met de dreiging van sporadische uitbraken van ND nog steeds aanwezig, is vaccinatie tegen ND nog steeds verplicht in veel EU-lidstaten. Vaccinatieprogramma's worden dus vaak gecontroleerd door de lokale overheid en de overeenkomstige autoriteiten.

Levende virusvaccins zijn al langere tijd een kosteneffectief middel ter bescherming tegen ND. In de Europese Unie wordt alleen het lentogene APMV-1 voor vaccinatie gebruikt. Veel voorkomende vaccinstammen worden Hitchner B1, LaSota of VG/GA genoemd. Na vaccinatie produceren de immuuncellen van de vogel antilichamen tegen het virus.

Levende virusvaccins bieden het voordeel dat ze via drinkwater of spray op grote schaal kunnen worden verspreid. Dit maakt vaccinatie van grote koppels vogels in een redelijke tijd mogelijk. Het nadeel van levende ND-vaccins kan zijn dat het virus levend in het kippenlichaam moet aankomen. Onjuiste behandeling, zoals hoge temperatuur, ongebufferd water, residuen van chemicaliën of maternale antilichamen uit de eidooier in het kuiken zelf kunnen het virus inactiveren.2

Bovendien worden de kuikens nog steeds besmet met een levend infectieus agens, zodat de keuze van een vaccin met een lage ICPI vaccinreacties zou kunnen voorkomen.

  1. OIE Terrestial Manual (2021), Chapter 3.3.14: Newcastle disease.

  2. Miller P. J. and Koch G.: „Newcastle disease”  In Diseases of Poultry, 14th ed.; John Wiley & Sons, Ames, Iowa USA, 2020; pp. 112–128.

  3. Swayne D.E. & King D.J. (2003). Avian influenza and Newcastle disease. J. Am. Vet. Med. Assoc., 222, 1534–1540

  4. Alexander D. J., Senne D. A. (2008). Newcastle disease, other avian paramyxoviruses, and pneumovirus infections. In Diseases of Poultry 12th ed, (2008);  pp. 75–116.
keyboard_arrow_up